Vi samarbetar

Vi samarbetar med andra och erbjuder förmedling av:

Teknisk utveckling
Affärsutveckling
Konceptutveckling
Projektledning

Är du intresserad av någon av dessa tjänster kontakta oss gärna för mer information.